Thursday, November 5, 2009

LATAR BELAKANG SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU ZAINAL ABIDIN

SRABZA


SEKOLAH RENDAH AGAMA  BERSEPADU  ZAINAL ABIDIN ( S R A B Z A )

1.0                LATARBELAKANG

Sekolah Rendah Agama Bersepadu Zainal Abidin (SRABZA) telah ditubuhkan pada tahun 2004 dengan tujuan untuk memberi pilihan kepada ibubapa yang ingin mendidik anak anak mereka secara bersepadu di antara Pendidikan Akademik dan juga Pendidikan Agama.

Sokolah ini di asaskan dengan pengambilan pelajar tahun satu seramai 25 orang. Bangunan tempat belajar telah di berikan secara percuma oleh Ybg Tuan Hj Abdul Wahab Yunus di Wisma Haji Wahab.

Di atas usaha ahli lembaga pengurusan dan dengan pertolongan Allah, Satu bangunan yang kekal milik sekolah telah di perolehi melalui pembeliansatu unit bangunan milik Ybg Dato Awang Jabar dan juga 1 unit bangunan derma dari beliau.

Sehingga Sekarang ini jumlah pelajar adalah seramai 150 orang murid dengan jumlah guru seramai 14 orang dan kelas sebanyak 7 kelas. Di bawah ini adalah bangunan-bangunan kepnyaan SRABZA . Bangunan konkrit adalah bangunan yang menempatkan bilik darjah dan bangunan kayu adalah blok untuk pentadbiran.
 


No comments:

Post a Comment